Psychoterapia Psychoanalityczna

Terapia psychoanalityczna jest jednym z rodzajów psychoterapii. Wywodzi się ona od psychoanalizy, za której ojca uznawany jest Zygmunt Freud. 

Istotnym założeniem w psychoterapii psychoanalitycznej jest istnienie nieświadomości, tj. nieświadomych konfliktów, myśli, uczuć czy mechanizmów. Zakłada ona, że im lepiej funkcjonuje nasza nieświadomość, tym bardziej realnie i adekwatnie oceniamy siebie i swoją rzeczywistość, a to sprawia, że podejmujemy dobre decyzje.
Decyzji każdego dnia mamy do podjęcia sporo, a na każdą z nich ogromny wpływ ma nasza nieświadomość.

Druga ważna sprawa to analiza tzw. przeniesienia, czyli relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, co ma prowadzić do zrozumienia i przepracowania trudności interpersonalnych oraz „wewnątrzpsychicznych” pacjenta.

Istotną częścią pracy psychoanalitycznej jest sięganie do dzieciństwa oraz wczesnych relacji pacjenta z ważnymi dla niego osobami (głównie rodzicami, rodzeństwem), co pozwala głębiej zrozumieć współczesne trudności i umieścić je w szerszym kontekście.

Podstawowy zdaniem terapii psychoanalitycznej jest wypracowanie sposobu radzenia sobie z życiem, aby czynić je dla siebie lepszym.

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W TYM NURCIE
Katarzyna Hemmerling