EEG Biofeedback

EEG-Biofeedback, to rodzaj treningu mentalnego. Poprzez interaktywną współpracę z komputerem i świadome kierowanie swojej uwagi na zadanie osoba trenująca uczy się skutecznie stymulować pracę własnego mózgu. 

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej, ale służy także jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami).

Efektem zakończonego cyklu treningowego (ok. 30 sesji) jest nabycie umiejętności świadomego wprowadzania się w pożądane stany mentalne. Jest to proces wymagający czasu, z racji na stopniową zdolność mózgu do zmian, tzw. plastyczność. 

Najlepsze efekty osiąga się trenując 2-3 razy w tygodniu, najlepiej o tej samej porze dnia. Pierwsze rezultaty możemy zauważyć już po około 10-12 spotkaniach. Skuteczność i długość terapii zależy jednak od indywidualnego potencjału uczenia się danego klienta. Efekty wypracowane podczas spotkań są długotrwałe, nie ma konieczności stosowania sesji przypominających.

Metoda ta cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Stosowanie treningów mentalnych EEG Biofeedback jest całkowicie bezpieczne.

Zastosowanie:

 Wskazania do terapii EEG – Biofeedback dla dzieci i młodzieży:

 • Symptomy ADD (zaburzenia pamięci i uwagi)
 • Symptomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
 • Trudności w uczeniu się
 • Niewielka wytrzymałość poznawcza
 • Zaburzenia rozwojowe
 • Spektrum autyzmu
 • Tiki i jąkanie się
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Niekontrolowane napady gniewu
 • Tendencje depresyjne
 • Stany lękowe
 • Natrętne myśli, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne 
 • Problemy ze snem
 • Skrócenie czasu reakcji
 • Rozwój potencjału

Wskazania do terapii EEG – Biofeedback dla osób dorosłych:

 • Chroniczny stres
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Bóle głowy, migreny 
 • Zaburzenia snu
 • Wypalenie zawodowe 
 • Natrętne myśli, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne 
 • Wspomaganie uwolnienia się od uzależnień
 • Poprawa wytrzymałości w pracy i nauce
 • Poprawa pamięci
 • Polepszenie koncentracji
 • Rozwój kreatywności
 • Wzrost odporności na stres
 • Redukcja napięcia emocjonalnego
 • Nauka efektywnej relaksacji
 • Skrócenie czasu reakcji
Przebieg spotkań:
 1. Omówienie metody i głównych założeń treningów mentalnych.
 2. Profesjonalna diagnoza neuropsychologiczna przeprowadzona w oparciu o ilościową analizę fal mózgowych – QEEG.
 3. Przeprowadzenie wywiadu z osobą trenującą lub jej rodzicami.
 4. Ewentualne zastosowanie testów neuropsychologicznych (jeśli jest potrzeba).
 5. Analiza i interpretacja wyników.
 6. Omówienie celów, sposobu pomiaru efektów oraz doboru protokołów treningowych.
 7. Ustalenie harmonogramu przyszłych sesji treningowych.
 8. Treningi właściwe, około 30 sesji (jeden trening trwa około 50 minut).
 9. Analiza raportów z danych sesji.
 10. Końcowa analiza i omówienie postępów.

Podczas treningu terapeuta montuje klientowi elektrody na głowę oraz uszy (to proces całkowicie bezbolesny). Ich zadaniem jest rejestracja pracy fal mózgowych. Dzięki temu, trenujący otrzymuje informację zwrotną o aktualnym stanie jego umysły, a następnie stara się wprowadzić i utrzymać pożądany stan mentalny – taki, nad którym podczas danego treningu pracujemy. Trenujący otrzymuje informację zwrotną poprzez wizualne lub akustyczne środki przekazu np. gry, filmy, zdjęcia, puzzle, muzyka, wykresy itp. Utrzymanie pożądanego stanu jest nagradzane odpowiednim zachowaniem gry, filmu, puzzli itp. W trakcie sesji treningowych tworzą się nowe połączenia nerwowe, synapsy, za pomocą których za pomocą plastyczności mózgu pożądany stan się utrwala.

Ceny:
 • Diagnoza (pierwsze spotkanie) – 200 zł
 • Trening mentalny – 100 zł
 • Pakiet diagnoza + 10 treningów mentalnych – 1049 zł 

Pierwsze spotkanie trwa około 90 minut i musi odbyć się do południa, z racji na późniejsze przeciążenie mózgu.

Pozostałe spotkania trwają 50 minut.

UWAGA:

Osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza specjalisty przed rozpoczęciem terapii.

Terapia poważnych chorób psychicznych powinna być prowadzona wyłącznie w warunkach klinicznych (pod stałą obserwacją specjalistów).

Przeciwskazania:
 • Epilepsja
 • Przeziębienie uniemożliwiające skupieniu się na treningu,
 • Trenowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • Trenowanie bezpośrednio po wypiciu kawy lub napoju energetycznego,
 • Trenowanie po obfitym posiłku lub będąc bardzo głodnym.

 

To nie Twój umysł, to Twój mózg.